فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رابطه زناشویی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

رابطه زناشویی


متاسفانه کلیه ایده آلهای زناشویی ما منجر به ازدواج حقیقی و دلخواه نمی شود عقیده قدیم که هنوز هم

موجود می باشد مبنی براینکه روابط جنسی اصولا گناه بوده و موجب تنزل رتبه انسانی است مانع بزرگی

برای سعادت زناشویی به شمار می رود  john haynes اسقف اعظم جامعه کلیسا در نیویورک ضمن سخن

رانی خود راجع به مسائل جنسی و فلسفه اخلاقی چنین بیان نمود.


http://s9.picofile.com/file/8316452442/za4_3008.jpg

چه بسیار مردان و زنانی هستند هر چند عده آنها نسبت به سابق کمتر است معهذا هنوز هم میلیون ها نفر

وجود دارند که تصور می کنند آنچه را در روابط زناشویی خود مرتکب می شوند مایه خجالت بوده و باید آن را

مکتوم دارند چه بسیار زنانی هستند که عقیده دارند انجام اعمال جنسی کثیف و ناپاک بوده و به هیچ وجه در

مقابل شوهران خود را تمکین نمی کنند.

مگر با احساس اهانت و تحقیر و اعتراض و عجیب تر اینکه با هیچ منطق و دلیلی نمی خواهند این تصور باطل

و عقیده پوچ را از سر خود خارج سازند من هیچ عاملی را شوم تر از این خجالت در مقابل سعادت و خوشی

خانواده نمی بینم چقدرخوب بود اگرما میل جنسی رایکی ازغرائزخود و عامل محرک درزناشویی می دانستیم.
  • اکبر منصوری
  • ۰
  • ۰

آیا امروزه به جنبه های جنسی ازدواج خیلی اهمیت می دهند؟


البته مسائل جنسی تنها انگیزه و هدف نهائی زناشویی نبوده و بدون شک نمی توان اساس یک ارتباط دائم

و همیشگی یعنی زندگی زناشویی را بر پایه جذابیتهای جنسی بنا نهاد مسلم است برای ایجاد یک خانواده

سعادتمند عشق و محبت دو جانبه توافق عقیده و نظر علاقه و سلیقه ترتیب وضع اقتصادی و بالاخره تعدیل

روابط شخصی فامیلی و اجتماعی از الزام امور می باشد.


http://s9.picofile.com/file/8316452442/za4_3008.jpg

از طرف دیگر بدون وجود جذابیتهای جنسی و روابط جنسی مطلوب زندگی زناشویی مقرون به موفقیت

نخواهد بود در مطالعات خود به این نکته پی برده ایم که اغلب اشکالات خانوادگی مستقیما یا به طور غیر

مستقیم معلول ناسازگاریهای جنسی بوده و عامل جنسی درسعادت زناشویی نقش مهمی را بازی می کند.

در سالهای اخیر مطالعات و سیع این موضوع را برای ما مسلم ساخته مثلا dickinson و beam نتیجه مطالعات

خود را که در هزار مورد زناشویی به عمل آورده اند این طور بیان می کنند:حقایق حاصله از این مطالعات درک

این موضوع راکه ارتباطات جنسی مطلوب برای زندگی موزون و مقرون به سعادت ضروری است

تاکید می نماید.
  • اکبر منصوری